A245 Ambersil电子电器接点清洗润滑剂 200ml

  •   清洗接点处氧化物及污渍并具出色之润滑防潮及防锈效能 
  •   有助稳定接点之导电性使电掣开关时刻保持畅顺防止跳火 
  •   适用于所有电器开关掣特别是转动式开关及接头受温150 Degree